КОИ СМЕ НИЕ

by

KCB International е най-големият 100% производство частен етикет на фураж за риба за целите на риболова в Европа. Нашата сила е, че ние сме единственият производител в Европа на обща опаковка, стръв и тичам. Ние произвеждаме всичко в къщата и да работят изключително за дружествата в рамките на любителския риболов.

Това, което правим добре днес, искаме да подобрим утре. Затова KCB International оперира в съответствие с набор от основни ценности, които са водещи в бизнес процесите и стратегии за подобряване.

Основни ценности

Иновативен
Уникални технологии
Широка гама
адаптивни
Надеждна
Durable
Отлична стойност за парите
пъти Rapid доставка.

Мисия

KCB International се стреми да бъде най-големият частен производител етикет в Европа. Ние правим това чрез клиент и услуга ориентирана нагласа с нуждите на клиента по всяко време са в центъра. Устойчивост, богат асортимент от уникални и конкурентни цени са сред стълбовете на нашата компания.

Когато ние доставяме

 

Map arrow