Author: KCB

  • Нашата силна страна е, че ние сме единственият производител в Европа, за да предложи цялостен пакет от всичко в областта на стръв и фуражи. Ние произвеждаме всичко в къщата и да работят изключително за дружествата в рамките на любителския риболов. Така че ако искате един адрес за всичките си продукти? Ние имаме всичко под един покрив! …

    Lees Meer...
  • Любопитен ли си? Моля, свържете се с нас, за да видим дали можем да направим, или за повече информация за KCB International за да отидете на нашата “КОИ СМЕ НИЕ” страница. …

    Lees Meer...